Η εταιρεία

H AEGEAN MEDIA LTD ειδικεύεται στη συγκεντρωτική ειδησεογραφία, την ευρετηριακή πληροφόρηση και την διαφήμιση επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικών κι έντυπων προϊόντων. Πρώτο πεδίο δραστηριότητας και απογραφής θα αποτελέσουν τα νησιά του Αιγαίου. 
Ξεκίνησε στα τέλη του 2015 αρχικά ως cluster (συστάδα) με διακριτικό τίτλο “AEGEAN MEDIA – ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΓΑΙΟΥ”, με πρωτοβουλία του τότε διαδικτυακού ΜΜΕ της Σύρου protevousa.gr . Σε μικρότερο διάστημα των 2 μηνών, 21 συνολικά ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του Αιγαίου σχημάτισαν την ομάδα αυτή που κύριοι λόγοι ύπαρξής της ήταν η εξωστρέφεια των ΜΜΕ, η βέλτιστη παραγωγή πρωτογενούς είδησης από τα νησιά, η άμβλυνση της νησιωτικότητας μέσω των εντατικών δημοσιεύσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αιγαιοπελαγίτες και η εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, καθώς οι μικρές αγορές των νησιών, η πολυδιάσπαση της διαφήμισης και φυσικά η οικονομική κρίση αποτελούσαν και αποτελούν ακόμα τροχοπέδη στην ανάπτυξη (οικονομική, άρα και επιχειρηματική) των τοπικών ΜΜΕ.  Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΓΑΙΟΥ παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά στο ATHENS MONEY SHOW 2016 στο Hilton.

Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο οργανισμοί : Η εταιρεία AEGEAN MEDIA LTD και το cluster «AEGEAN MEDIA – ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» τα μέλη του οποίου δεν μετέχουν στην εταιρική εκδοχή και το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για την δημιουργία όμοιων δικτύων σε οποιαδήποτε Περιφέρεια. Τη συλλογή ευρετηριακής πληροφορίας, την παραγωγή πρωτογενούς εξειδικευμένης ειδησεογραφίας, την διαφήμιση επιχειρήσεων και φορέων και την διαχείριση / προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών έχει αναλάβει η εταιρεία, ενώ την κάλυψη γεγονότων – παραγωγή / διανομή ειδήσεων θα αναλάβουν τα μέλη των Δικτύων και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία ΜΜΕ.