Κυανός Ποσειδών | Συμμαχία για το Αιγαίο

Αρχικός σκοπός της δημιουργίας το 2016 του AEGEAN MEDIA – Δικτύου Αιγαίου ήταν όπως αναφέρεται και πιο πάνω η ενδυνάμωση των τοπικών νησιωτικών ΜΜΕ, η βέλτιστη προβολή των ειδήσεων που πηγάζουν από το Αιγαίο προς την υπόλοιπη Ελλάδα, η διαφήμιση των νησιών και των επιχειρήσεων τους και ασφαλώς η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άμβλυνση του προβλήματος που με έναν γενικό, συνολικό τίτλο αποκαλείται «νησιωτικότητα».

Το 10% των εσόδων από την πώληση της ταξιδιωτικής & εκπτωτικής κάρτας PassPartout θα ενισχύει το παρόν πρόγραμμα!

Συνεπώς, δεν θα μπορούσαμε να μην προσδώσουμε στην επιχειρηματική μας προσπάθεια και τον κοινωνικό χαρακτήρα που της αρμόζει για να βοηθήσουμε στην πρακτική ενίσχυση των Αιγαιοπελαγιτών και να καταστήσουμε όσο γίνεται ασφαλέστερη, καλύτερη και οικονομικότερη την ζωή τους στα νησιά, αλλά και τις μετακινήσεις τους, ενισχύοντας υπάρχουσες δομές και δημιουργώντας νέες, υποστηρίζοντας συλλόγους και φορείς, ιδρύματα, μαθητές, άπορους και άνεργους συμπατριώτες μας, νέους επιχειρηματίες, πολύ μικρούς πληθυσμιακά δήμους κλπ Για το σκοπό αυτό, η AEGEAN MEDIA LTD αποφάσισε να ιδρύσει το πρόγραμμα «ΚΥΑΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – Συμμαχία για το Αιγαίο» το οποίο διαιρείται σε δυο κατηγορίες:

  1. Στην Α’ κατηγορία θα συμπράττει ο επιχειρηματικός τομέας της Ελλάδας και γιατί όχι και του εξωτερικού προσπαθώντας να καλύψει είτε μέσω υποτροφιών είτε μέσω παράδοσης προϊόντων είτε μέσω χρηματικών χορηγιών πολυδάπανες πρωτοβουλίες. Αρχικά, θα αναζητηθούν 50 εταιρείες. Η διάρκεια της συγκομιδής των χορηγιών θα διαρκεί ένα ολόκληρο έτος και η απόδοση αυτών θα λαμβάνει χώρα σε ειδική τελετή σε διαφορετικό νησί κάθε φορά
  2. Στην Β’ κατηγορία θα συμπράττουν οι απλοί πολίτες της Χώρας μας και όχι μόνο προσπαθώντας να καλύψουν οικονομικά μικρότερες πρωτοβουλίες. Η Β’ κατηγορία θα λειτουργήσει με τη μέθοδο του ψηφιακού εράνου (crowdfunding) με τη μορφή e-shop και γι’ αυτό θα υπάρξει μια ξεχωριστή ιστοσελίδα. Αυτού του είδους οι χορηγίες θα αποστέλλονται αμέσως εκεί που θα έχει επιλέξει ο κάθε χορηγός.